Hoe financiert u het herstel van overstromingsschade ?

Overstromingen kunnen grote schade veroorzaken die dure renovatiewerkzaamheden vereist. Brandverzekering, staatssteun of renovatiekrediet, ontdek hoe financiert u het herstel van overstromingsschade !

Hoe financiert u het herstel van overstromingsschade ?

Gebruik maken van de brandverzekering

Als u een brandverzekering voor uw huis hebt afgesloten, bent u gedekt voor schade door overstromingen. U wordt dus vergoed voor de schade of eventueel volgens de voorwaarden van uw contract.

  • Als u huiseigenaar bent, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw verzekeraar om hen op de hoogte te brengen van de schade. U moet ook contact opnemen met uw gemeente zodat deze u kan informeren over de te nemen stappen en de eventueel beschikbare aanvullende steun.
  • Als u een huurder bent, neem dan eerst contact op met uw verhuurder, zodat hij contact kan opnemen met zijn verzekeraar over de dekking van het gebouw. U moet ook contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij om eventuele schade aan de inhoud van uw huis te dekken.

Zodra de verzekeraar is ingelicht, wordt een deskundige aangewezen om de schade te komen vaststellen en de schadevergoedingsprocedures in gang te zetten. Om u zo goed mogelijk op zijn bezoek voor te bereiden, kunt u de volgende acties ondernemen :

  • Maak foto’s van al uw materiële goederen en delen van uw huis die beschadigd zijn,
  • Gooi geen beschadigde voorwerpen weg en begin niet met reparaties voordat de expert komt,
  • Maak een lijst van alle schade en verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal.

Goed om te weten : sommige brandverzekeringspolissen voorzien in vervangende woonruimte tijdens de renovatieperiode als een woning onbewoonbaar is geworden. Vraag uw verzekeraar of dit voor u het geval is.

Staatssteun aanvragen

Als de overstroming die de schade aan uw huis heeft veroorzaakt door uw gemeente als natuurramp wordt erkend, kunt u in aanmerking komen voor overheidssteun. Hiermee kunt u schade financieren die niet door uw brandverzekering wordt gedekt, zoals :

  • Uw eigendom in verband met een beroepsactiviteit,
  • Schade aan de buitenkant,
  • Uw tuinbouw- en landbouwbezittingen,
  • Uw voertuigen ouder dan 5 jaar,…

Financiert het herstel van overstromingsschade met een renovatielening

Helaas zijn de brandverzekering en de staatssteun niet altijd voldoende om het volledige bedrag te dekken dat nodig is om een huis na een overstroming te renoveren. In dat geval kan het afsluiten van een renovatielening een goed idee zijn. Aangezien er veel aanbiedingen op de markt zijn, is het essentieel om ze te vergelijken. Zo krijgt u het voordeligste aanbod dat het best bij uw behoeften past.