Hypothecaire lening in Antwerpen

Wenst u een hypothecair krediet aan te gaan om een woning te kopen in Antwerpen? 

Aangezien dit soort lening bij een notaris moet worden geregistreerd, zijn er veel kosten aan verbonden waarvan u op de hoogte moet zijn om onaangename verrassingen te voorkomen. Wat zijn ze en aan wie moet je ze betalen? 

Ontdek het in dit artikel!

Ik vraag online een hypothecaire lening aan in Antwerpen

Aan wie moet je je hypothecaire lening kosten betalen?

Het afsluiten van een hypothecaire lening brengt een aantal kosten met zich mee die u zult moeten betalen. Afhankelijk van de aard ervan, moeten deze kosten worden betaald aan uw geldschieter of uw notaris.

Aan de kredietverstrekker te betalen hypotheekkosten

 • Aanvraagkosten: om uw hypothecaire lening te kunnen afsluiten, zal de kredietverstrekker u een aanvraagvergoeding aanrekenen. De hoogte van deze vergoedingen verschilt per organisatie, maar sinds 2017 geldt een wettelijke bovengrens van 500 euro.  
  Voor het afsluiten van een hypothecair krediet bij Belfius Bank voor de aankoop van een onroerend goed in Antwerpen worden bijvoorbeeld aanvraagkosten tussen 350 en 500 euro aangerekend voor elke nieuwe kredietaanvraag.
  Goed om te weten! In het geval van een overbruggingskrediet zonder hypotheek bedraagt dit plafond 300 euro.

 • Administratieve kosten: deze kosten hebben betrekking op de behandeling van uw aanvraag en zijn enkel aan de kredietverstrekker verschuldigd indien u een schriftelijk aanbod voor uw hypotheek in Antwerpen wordt gedaan.

 • Schatting kosten: aan de hand van de waardering van het onroerend goed dat u hypothekeert, kan de algemene waarde van het goed worden bepaald. Dit is een essentiële stap om de geldschieter te garanderen dat het gehypothekeerde goed voldoende waarde heeft om hen terug te betalen in geval van een gedwongen verkoop omdat u niet kunt terugbetalen.
  Het bedrag van deze procedure varieert eveneens naar gelang van de kredietverstrekker, maar bedraagt doorgaans een paar honderd euro.

 • Verzekeringskosten: wanneer u uw hypotheek in Luik aanvraagt, kan de geldverstrekker u verplichten bepaalde verzekeringen af te sluiten, wat vaak een contractuele verplichting is.
  Goed om te weten! U bent niet verplicht een dergelijke verzekering af te sluiten bij de organisatie die u de hypothecaire lening verstrekt. Denk aan het vergelijken van prijzen!

Aan de notaris te betalen hypotheekkosten

Het verlijden van uw hypotheekakte in Antwerpen brengt ook kosten met zich mee die u rechtstreeks aan de notaris dient te betalen. 

Let op! Notariskosten en honoraria voor notarissen zijn twee verschillende dingen. De honoraria van de notaris omvatten een hele reeks kosten, waaronder de honoraria van de notaris, die hierna worden beschreven. Wanneer u deze kosten aan uw notaris betaalt, wordt het overgrote deel ervan door hem aan de staat betaald. In werkelijkheid ontvangt de notaris slechts een klein deel van de honoraria. 

 • Registratierechten: dit is een belasting die aan de Belgische staat verschuldigd is bij de aankoop van een onroerend goed en die wordt berekend als een percentage van de aankoopprijs van het onroerend goed. Het toegepaste percentage varieert naar gelang van de regio.  In Antwerpen is dat 12%.
  Let op! Naast de regio waarin het onroerend goed is gelegen en de aankoopprijs, wordt bij de berekening van uw registratierechten rekening gehouden met andere criteria: het kadastraal inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Afhankelijk van deze criteria kunt u in aanmerking komen voor verlaagde tarieven of een toelage. Vergeet niet te vragen!

 • Recht op hypotheekvestiging: het registratierecht op hypotheken is een belasting die aan de Belgische Staat wordt betaald. Het is vastgesteld op 1% van het bedrag van het kapitaal en de afhankelijkheden.
 • Hypotheekrente: een forfaitair bedrag dat aan de overheid wordt betaald voor het uitvoeren van de formaliteiten in verband met uw hypotheek in Antwerpen. Afhankelijk van de waarde van uw hypotheek, varieert deze vergoeding tussen 220 en 950 euro.
 • Honoraria van de notaris: dit zijn de financiële vergoedingen voor de diensten van uw notaris. Deze kosten, vastgesteld volgens een bij wet vastgelegd tarief, worden berekend op basis van een percentage van het bedrag van uw hypotheek in Luik en in degressieve schijven. Dit betekent dat hoe hoger het bedrag is dat u leent, hoe lager het toegepaste percentage.
 • Administratieve kosten: Tot slot moet u in het kader van uw hypothecaire lening in Luik administratieve kosten betalen. Deze omvatten alle andere kosten die bij het opstellen van uw hypotheekakte worden gemaakt, zoals de kosten van stedenbouwkundige opzoekingen, fiscale zegels en kadastrale uittreksels.

Goed om te weten! Alle bovenvermelde notariskosten worden samengevoegd in een provisie die u op de dag van de ondertekening van de akte van uw hypotheek in Antwerpen aan uw notariskantoor moet betalen.