HUURWAARBORG in Antwerpen

Staat u op het punt een huurder in Antwerpen te worden? Dan zult u een huurwaarborg moeten samenstellen. Over welke mogelijkheden beschikt u? Hoeveel geld moet u voorzien?

ImmoANT.be geeft advies!

 

Een huurwaarborg samenstellen voor een huurwoning in Antwerpen via de-huurwaarborg.be

Wat is het doel van een huurwaarborg?

Wanneer u een woning huurt, moet u als huurder sommige verplichtingen nakomen. Dit kan betrekking hebben op de huur die u zal betalen, maar ook op het algemene onderhoud van het pand of reparaties die onder uw verantwoordelijkheid vallen. De huurwaarborg is zo opgezet dat de verhuurder financieel gedekt is in geval van niet-nakoming van deze verplichtingen.

Hoeveel bedraagt een huurwaarborg in Antwerpen?

In de provincie Antwerpen komt het bedrag van een huurwaarborg overeen met 2 of 3 maanden huur, afhankelijk van de huurwaarborgoptie die u kiest.

Dit bedrag wordt u aan het einde van uw huurperiode volledig terugbetaald, op voorwaarde dat u al uw verplichtingen bent nagekomen.

mecanisme-garantie-locative.jpg

Welke mogelijkheden hebt u ter beschikking om uw huurwaarborg samen te stellen?

De Belgische wet voorziet drie soorten huurwaarborgen. Maar er bestaan andere mogelijkheden die ook geldig zijn.

Dit zijn de 3 opties die voor huurwaarborg bestaan onder de wet van 2007:

Een huurwaarborg die gestort wordt op een geblokkeerde rekening

Dit is de meest voorkomende vorm van huurwaarborg in België. In Antwerpen is het maximumbedrag 2 maanden huur.

Een bankgarantie of bankwaarborg

  1. Een bankgarantie als huurwaarborg

Een bankgarantie als huurwaarborg betekent dat u geen grote som geld hoeft te betalen bij het begin van de huur. Door de bankrekening te beheren waarop uw inkomsten gestort worden, treedt de bank op als garantieverlener ten gunste van de verhuurder. Het is dus een soort huurwaarborgkrediet. Dit krediet wordt u echter zonder rente door uw bank verleend.

  1. Een bankgarantie als huurwaarborg via het OCMW

Als u niet over voldoende middelen beschikt, kunt u contact opnemen met het OCMW van Antwerpen. Zij kunnen helpen met het verkrijgen van een bankwaarborg.

 

Het maximumbedrag van deze twee bankgaranties komt overeen met 3 maanden huur in Antwerpen, net zoals overal in België.

Let op! De verhuurder mag u echter niet vragen om de huurwaarborg op zijn eigen bankrekening te storten.

De andere huurwaarborgmogelijkheden

  1. Een huurwaarborg die aan een levensverzekering wordt gekoppeld

U sluit een levensverzekeringscontract af waarin u het bedrag van uw huurwaarborg stort.

Deze huurwaarborg zal alleen worden vrijgegeven met uw akkoord en dat van de verhuurder, of door een gerechtelijke beslissing.

Met de huurwaarborg van Korfine kunt u een bedrag opzijzetten dat gelijk is aan 3 maanden huur.

  1. Een huurwaarborg dat gegarandeerd wordt door een borgsteller

U kunt ook een garantie krijgen van een natuurlijk persoon, zoals een familielid of vriend, een verzekeringsmaatschappij of een financiële instelling zoals het OCMW.

In ruil voor deze garantie betaalt u een jaarlijkse premie die geïndexeerd wordt op het bedrag dat gewaarborgd wordt.