Plaatsbeschrijving Antwerpen

Een plaatsbeschrijving is een officieel document dat wordt gebruikt om de algemene staat van een huurwoning te bevestigen wanneer de sleutels worden overhandigd aan een nieuwe huurder of aan het einde van het huurcontract. Dit wordt een ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving genoemd. De plaatsbeschrijving is sinds 2017 verplicht in alle Belgische gewesten en beschermt zowel verhuurders als huurders. Wat is een plaatsbeschrijving, wie kan ze uitvoeren, welke procedures moeten worden gevolgd, hoeveel kost ze en wie moet ze betalen? Ontdek alles over het uitvoeren van een plaatsbeschrijving in Antwerpen !

Plaatsbeschrijving Antwerpen

Wil je een plaatsbeschrijving uitvoeren in Antwerpen ? Dit is de plaats!

Heb je net een appartement gehuurd en wil je een gezamenlijke plaatsbeschrijving laten maken? Niets is eenvoudiger! Vul gewoon het onderstaande aanvraagformulier in en ontvang een offerte van een erkend expert.

Of u nu een ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving moet laten opmaken in Antwerpen, ImmoAnt heeft een aantal erkende experts geïdentificeerd om u te helpen onaangename verrassingen te vermijden. Hoewel het mogelijk is om zelf een plaatsbeschrijving uit te voeren, loopt dit vaak uit op een conflict tussen huurders en verhuurders. Een expert kan een objectieve plaatsbeschrijving maken. Bovendien hebben ze de professionele ervaring om alles te identificeren waarmee rekening moet worden gehouden. Dit is niet gratis, maar het zal je helpen om later problemen te voorkomen.

Als je werkzaamheden laat uitvoeren, zorg er dan voor dat je ook een plaatsbeschrijving maakt voordat je begint. Het is altijd handig om een overzicht te hebben.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor een plaatsbeschrijving in Antwerpen

Wat is een plaatsbeschrijving ?

Bij het verhuren van een eigendom (of het nu een huis, flat, kot, garage, gebouw of parkeerplaats is) is het essentieel om een plaatsbeschrijving te maken.

Het doel hiervan is om te controleren of het pand goed wordt onderhouden door de huurder en of er geen verslechteringen zijn die ten laste kunnen komen van de huurgarantie. Op deze manier zorgt de verhuurder ervoor dat de woning wordt teruggegeven in een staat die vergelijkbaar is met de staat waarin hij werd overgedragen aan de huurder.

Dit document, dat van juridisch belang is in geval van een geschil tussen de partijen die de huurovereenkomst ondertekenen, moet in twee afzonderlijke fasen worden opgesteld:

 • De ingangsplaatsbeschrijving ;
 • De uitgangsplaatsbeschrijving.

Een ingangsplaatsbeschrijving uitvoeren in Antwerpen

Zoals de naam al doet vermoeden, vindt de ingangsplaatsbeschrijving plaats wanneer de huurder de woning in bezit neemt. Het wordt geregistreerd en ondertekend door beide partijen: de huurder en de verhuurder. Het doel van dit document is om een gedetailleerde beschrijving te geven van de algemene staat van de woning voordat de huurder de woning betrekt. Om geldig te zijn, moet het worden opgesteld voor de aanvang van het huurcontract.

Voor huurovereenkomsten van meer dan een jaar heeft de verhuurder een termijn van een maand na het betrekken van de huurder om de ingangsplaatsbeschrijving op te maken. Hoe vroeger de inventaris wordt opgesteld, hoe betrouwbaarder en nauwkeuriger deze zal zijn.

Goed om te weten! Als er in de loop van een huurovereenkomst wijzigingen worden aangebracht aan de huurwoning, kan elke partij vragen om een nieuwe plaatsbeschrijving op te stellen.

Informatie die moet worden opgenomen in een ingangsplaatsbeschrijving

Om ervoor te zorgen dat in geval van een geschil de ingangsplaatsbeschrijving geldig is en als wettelijk bewijs kan worden gebruikt, moet deze ten minste de volgende informatie bevatten :

 • De identiteit en handtekening van de persoon die de ingangsplaatsbeschrijving heeft opgesteld;
 • De datum waarop de plaatsbeschrijving is uitgevoerd;
 • De referenties van het huurcontract (contactgegevens van beide partijen, begindatum van het contract, adres van het pand);
 • Een algemene notitie met een samenvatting van de staat van het pand, de uitrusting en het materiaal, evenals de algemene staat van netheid en onderhoud van elk van de kamers;
 • Een beschrijving van de klaarblijkelijke staat van onderhoud en netheid van elk van de kamers, evenals eventuele vastgestelde schade;
 • De werking en zichtbare staat van alle apparatuur;
 • Een lijst van alle onderhoudsdocumenten voor deze apparatuur en de datum waarop deze zijn uitgevoerd;
 • Meterstanden en tankmeters;
 • Sleutels, badges, afstandsbedieningen of andere apparaten die aan de huurder zijn gegeven, worden geregistreerd;
 • De aanwezigheid van branddetectoren en hun locatie;
 • De handtekeningen van de aanwezige partijen of hun vertegenwoordigers, voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”.

Een uitgangsplaatsbeschrijving uitvoeren in Antwerpen

De uitgangsplaatsbeschrijving wordt uitgevoerd aan het einde van de huurovereenkomst, nadat de huurder is verhuisd en voordat de sleutels worden overhandigd aan de verhuurder.

Het doel van deze tweede fase is om de staat van de woning die door de huurder is gehuurd te beoordelen ten opzichte van de oorspronkelijke staat op het moment van de huur. Door het huurcontract te ondertekenen, verbindt de huurder zich ertoe om de woning in dezelfde staat terug te geven als toen hij ze ontving. Met dit document kan elke verslechtering of slijtage die tijdens de huurperiode is opgetreden, worden opgespoord. In voorkomend geval kan de verhuurder beslissen om de huurder bepaalde herstellingen in rekening te brengen. In dat geval wordt het bedrag afgetrokken van de huurwaarborg, als die is ingesteld.

Goed om te weten: het bedrag dat de verhuurder de huurder in rekening kan brengen, hangt af van de volgende factoren:

 • De voorwaarden van de huurovereenkomst;
 • De uitsplitsing van reparaties die aan de verhuurder of de huurder kunnen worden toegeschreven;
 • Alle werkzaamheden die tijdens de huurovereenkomst zijn uitgevoerd;
 • Documenten over het onderhoud van de apparatuur;
 • Uitgewisselde correspondentie.

Informatie die moet worden opgenomen in een uitgangsplaatsbeschrijving

Opdat een uitgangsplaatsbeschrijving in Antwerpen geldig zou zijn, moet deze de volgende gegevens bevatten:

 • De identiteit van de persoon die de uitgangsplaatsbeschrijving uitvoert en de datum waarop deze wordt uitgevoerd;
 • De beschrijving van het geïnspecteerde goed;
 • Verwijzingen naar de bewoningsduur van het goed, de datum van het huurcontract en eventuele wijzigingen;
 • De verwijzing naar de datum van het plaatsingsrapport waarin de materiële schade en andere gebreken worden vastgesteld die aan de huurder kunnen worden toegeschreven,
 • De stand van de tankmeters en meters;
 • Alle nog te leveren documenten of gepaste opmerkingen;
 • De handtekeningen van de aanwezige partijen of hun vertegenwoordigers, voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”;
 • De handtekening van de persoon die de uitgangsplaatsbeschrijving van de inrichtingen uitvoert;
 • De datum en plaats van de handtekeningen.

Wie kan een plaatsbeschrijving uitvoeren in Antwerpen ?

De plaatsbeschrijving kan worden uitgevoerd door elke meerderjarige natuurlijke persoon. Praktisch gezien zijn er twee oplossingen als je een plaatsbeschrijving in Antwerpen moet uitvoeren:

Minnelijke plaatsbeschrijving

De huurder en de verhuurder kunnen ervoor kiezen om de plaatsbeschrijving samen uit te voeren. Dit staat bekend als een minnelijke plaatsbeschrijving. Deze oplossing is financieel aantrekkelijk, omdat de procedure gratis is.

Een minnelijke plaatsbeschrijving stelt beide partijen echter bloot aan het risico van conflicten.

Het is ook belangrijk om op te merken dat er een aantal regels moeten worden nageleefd voor een geldige plaatsbeschrijving. Daarom is het inschakelen van een expert een zeer aan te bevelen oplossing.

Plaatsbeschrijving door een expert

Beide partijen kunnen daarom besluiten om een expert in te schakelen om de plaatsbeschrijving uit te voeren. In dit geval moet de expert in onderling overleg tussen de huurder en de verhuurder worden aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld een architect, een landmeter of een vastgoeddeskundige zijn.

Hoewel de procedure niet kosteloos is, ontlast dit de partijen van de verantwoordelijkheid voor de plaatsbeschrijving en zorgt het ervoor dat deze wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle geldende regels.

Goed om te weten! De iingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving van je woning in Antwerpen hoeft niet noodzakelijkerwijs door dezelfde persoon te worden uitgevoerd.

Ben je op zoek naar een expert om je plaatsbeschrijving in Antwerpen uit te voeren? Wij hebben een lijst samengesteld van de 5 beste experts in Antwerpen!

Is een plaatsbeschrijving verplicht in Antwerpen ?

Ja, zoals vermeld aan het begin van dit artikel, is een ingangsplaatsbeschrijving verplicht in Antwerpen, zoals overal in België, sinds juni 2017 en voor alle huurovereenkomsten voor woningen.

Let op! Als er geen plaatsbeschrijving is uitgevoerd, zijn er geen sancties. In geval van een geschil is de wet echter in het voordeel van de huurder. Bij afwezigheid van een plaatsbeschrijving in Antwerpen wordt de woning verondersteld te zijn overgedragen aan de huurder in dezelfde staat als bij de teruggave aan het einde van het huurcontract.

Het is in het belang van zowel de verhuurder als de huurder om een ingangsplaatsbeschrijving uit te voeren. Als er geen ingangsplaatsbeschrijving is, moet de verhuurder de staat van de woning kunnen aantonen voordat hij deze verhuurt om een financiële vergoeding te kunnen eisen. Voor de huurder stelt een ingangsplaatsbeschrijving hem in staat om elke verslechtering van de woning en alle werkzaamheden die hij heeft moeten uitvoeren om een schadevergoeding te krijgen, aan te tonen.

Moet er een plaatsbeschrijving worden bijgehouden?

Hoewel een plaatsbeschrijving nu verplicht is in heel België, verschillen de regels voor de plaatsbeschrijving lichtjes van gewest tot gewest.

In Antwerpen, met andere woorden in het Vlaamse Gewest, is het verplicht om de ingangsplaatsbeschrijving te registreren. Er is echter geen verplichting om een uitgangsplaatsbeschrijving te registreren.

Welke andere regels moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van een plaatsbeschrijving in Antwerpen ?

Zoals hierboven vermeld, zijn er een aantal regels die moeten worden nageleefd om een plaatsbeschrijving in Antwerpen rechtsgeldig te maken in geval van een geschil:

 • De plaatsbeschrijving moet schriftelijk, ondertekend en gedateerd zijn.
 • De plaatsbeschrijving in Luik moet het voorwerp uitmaken van een contradictoire procedure. Met andere woorden, alle partijen moeten aanwezig zijn op het moment van de procedure of op zijn minst vertegenwoordigd worden door een gemachtigde.
 • Het document moet gedetailleerd zijn: alle onderdelen en uitrustingen moeten worden opgesomd en gedetailleerd in het proces-verbaal (brandwonden op het werkblad, splinters in de betegeling, krassen op het parket, enz.) Een clausule als “de woning verkeert in goede algemene staat van onderhoud en is bij alle partijen bekend” is bijvoorbeeld geen plaatsbeschrijving en heeft dus geen waarde.

Goed om te weten: je kunt foto’s toevoegen aan je plaatsbeschrijving in Antwerpen.

 • Meterstanden moeten worden opgenomen in de plaatsbeschrijving.
 • De plaatsbeschrijving moet worden opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen bij betrokken zijn (meestal een verhuurder en een huurder), plus één exemplaar voor registratiedoeleinden.
 • De ingangsplaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.
 • Het document moet door de verhuurder worden geregistreerd.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving in Antwerpen ?

Als je kiest voor een plaatsbeschrijving die wordt uitgevoerd door een expert, moet je rekenen op een prijs tussen €200 en €500. Je ontvangt dan een professioneel document dat niet in twijfel kan worden getrokken.

De prijs van een plaatsbeschrijving in Antwerpen varieert naargelang het type rapport (ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving) en het type woning. Dit zijn bijvoorbeeld de prijzen die Habitat Square hanteert in 2022:

INGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

130 € 

/

/

/

/

Flat 

150 € 

175 € 

185 € 

195 € 

205 € 

Huis 

250 € 

275 € 

285 € 

300 € 

325 € 

* Gemeubileerd gebouw : + 50 %

** Kantoor : 19,50 € per pagina incl. btw.

UITGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

100 € 

/

/

/

/

Flat 

110 € 

150 € 

165 € 

180 € 

195 € 

Huis 

180 € 

180 € 

200 € 

240 € 

260 € 

Houd rekening met eventuele supplementen

 • Toeslag voor tuin/buitenruimte inclusief kelders en terrassen: 15 €.
 • Extra badkamer: €15
 • Meerprijs voor vrijstaande garage, 2e kelderverdieping: €15
 • Extra kantoor: €15
 • Missie de contre-expertise of bien meublé: 50

Wie moet er betalen voor een plaatsbeschrijving in Antwerpen ?

De plaatsbeschrijving door een expert is voor gezamenlijke rekening. Met andere woorden, het is de verantwoordelijkheid van zowel de huurder als de verhuurder, waarbij elk de helft van de kosten betaalt.

Let op: soms staat in een huurcontract dat de plaatsbeschrijving moet worden uitgevoerd door een expert. Deze clausule is volkomen legaal. In dergelijke gevallen moet de expert altijd in onderling overleg worden aangewezen en worden de kosten altijd door beide partijen gedeeld. In geen geval kan een huurovereenkomst een specifieke expert of een andere kostenverdeling dan hierboven beschreven opleggen.

Als de twee partijen het niet eens kunnen worden over de keuze van de deskundige, kunnen ze elk op eigen kosten een individuele deskundige benoemen.