Syndicus in Antwerpen

Hebt u zojuist een appartement gekocht in Antwerpen?

Welkom in de wereld van het mede-eigendom. Daarmee gaat u ook ontdekken wat een syndicus is. Is de aanwezigheid van een syndicus verplicht? Hoe wordt de eerste syndicus van een gebouw aangesteld en wat zijn de taken van een syndicus?

NIET-BINDEND AANBOD

SyndicusKiezen.be heeft voor u de beste oplossingen voor het beheer van uw mede-eigendom opgezocht: Tal van professionele syndici of digitale oplossingen in Antwerpen. Vraag een offerte aan die u aan de mede-eigenaars kunt voorleggen.

Is de aanwezigheid van een syndicus voor uw gebouw in Antwerpen verplicht?

In Antwerpen, zoals overal in België, is de oprichting van een syndicus een wettelijke verplichting voor elk gebouw dat onder het regime van mede-eigendom wordt geplaatst.

Een mede-eigendom betreft elk gebouw dat in kavels verdeeld wordt tussen minstens twee personen.

Er zijn echter uitzonderingen, en de aanwezigheid van een syndicus is niet verplicht in de volgende gevallen:

  • Het hele flatgebouw is van één eigenaar. Merk op dat als de eigenaar op zen minst één kavel verkoopt, de aanstelling van een syndicus verplicht wordt.
  • De aard van het gebouw rechtvaardigt dit en alle mede-eigenaars zijn voorstander van een mede-eigendom zonder syndicus. Dit gaat dan vaak om een kleine mede-eigendom met maximaal 3 of 4 appartementen.

Hoe wordt de eerste syndicus van een mede-eigendom gekozen?

De syndicus van een gebouw wordt meestal verkozen op de algemene Vergadering van de mede-eigenaars (AV). Als het gaat om nieuwbouw, dan kan de eerste syndicus ervan echter op 3 verschillende manieren benoemd worden:

Aanwijzing van een statutaire syndicus in het reglement van mede-eigendom

De eerste syndicus van een gebouw is de enige syndicus die in het reglement van mede-eigendom kan worden aangewezen. Deze syndicus kan verkozen worden door de persoon die de kavels van het gebouw verdeelt. Dit kan bijvoorbeeld de eigenaar, de projectontwikkelaar of de notaris zijn.

De statutaire syndicus wordt tijdelijk aangesteld. Zijn mandaat verstrijkt automatisch tijdens de eerste algemene vergadering (AV).

Op deze eerste AV hebt u twee mogelijkheden:

  • Als u tevreden bent over de syndicus, dan kunt u het mandaat met maximaal 3 jaar verlengen. Dit besluit moet met een absolute meerderheid genomen worden.
  • Als u niet tevreden bent met de syndicus, dan kunt u een nieuwe syndicus kiezen, opnieuw op basis van een absolute meerderheid.

In België is de benoeming van de eerste syndicus in het reglement van mede-eigendom de meest voorkomende situatie.

Indien nodig zijn er nog twee andere opties mogelijk:

Verkiezing van een gewone syndicus tijdens de eerste algemene vergadering

U kunt de eerste syndicus van uw gebouw kiezen tijdens de eerste algemene vergadering van mede-eigenaars. Zijn mandaat, dat altijd via een absolute meerderheid wordt verkozen, geldt voor een periode van één jaar en is hernieuwbaar voor een periode van maximaal 3 jaar.

Benoeming van een gerechtelijk syndicus door een vrederechter

Als er nog geen syndicus is aangesteld, dan kan een vrederechter gevraagd worden om er één aan te stellen. Elke mede-eigenaar of belanghebbende derde kan dit verzoek indienen.

De gerechtelijke syndicus wordt, net als de statutaire syndicus, tijdelijk aangesteld. Eén van zijn taken bestaat eruit om een algemene vergadering van mede-eigenaars te organiseren, zodat u de gewenste syndicus kan verkiezen.

Tips om een goede syndicus te vinden in Antwerpen

Om de beste syndicus te kiezen moet u rekening houden met 5 basiscriteria:
Vertrouwen - Bekwaamheid - Tarieven - Beschikbaarheid – Kwaliteit

Om het technisch beheer van uw mede-eigendom te optimaliseren, raden wij u aan om een syndicus te kiezen die in Antwerpen gevestigd is.

Ontvang aanbiedingen van vastgoedbeheerders in uw omgeving. Vergelijk en kies degene die aan uw verwachtingen en behoeften voldoet!

Wat zijn de taken van een syndicus?

In het algemeen bestaat de rol van de syndicus erin om het dagelijks beheer van uw gebouw op zich te nemen en alle beslissingen die op de AV genomen worden uit te voeren. De syndicus is ook verantwoordelijk voor het bijeenroepen van deze algemene vergaderingen, of ze nu gewoon of buitengewoon zijn, en voor het opstellen van de notulen.

Een syndicus moet feitelijk 3 essentiële taken uitvoeren:

  1. Administratief beheer van de mede-eigendom: controle en beheer van de contracten, organisatie van de algemene vergaderingen, opstellen van de notulen, enz.
  2. Financieel beheer van de mede-eigendom: beheer van financiële middelen, het beheren van de boekhouding van de VVM, enz.
  3. Technisch beheer van de mede-eigendom: handhaven van de normen en de algemene staat van het gebouw, noodzakelijke herstellingen of renovaties, enz.

De opdrachten en verplichtingen van de syndicus van de mede-eigendom worden uitdrukkelijk omschreven in de Belgische wet, in artikel 577-8, § 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens het reglement van mede-eigendom kan uw syndicus bijkomende taken krijgen. Merk op dat de wettelijke verplichtingen in geen geval kunnen worden ingetrokken.