Hoe kunt u profiteren van de intergenerationele lening ?

De intergenerationele lening is een door het Waals Gewest opgezette regeling. Hiermee kunnen grote gezinnen met een bescheiden inkomen aanpassingswerken voor de opvang van een ouder van 60 jaar of ouder financieren dankzij een hypothecaire lening tegen een verlaagd tarief. Hoe kunt u profiteren van de intergenerationele lening ? Het antwoord in dit artikel !

Hoe kunt u profiteren van de intergenerationele lening ?

Wie kan profiteren van de intergenerationele lening ?

De intergenerationele lening is een lening voor de financiering van renovatiewerkzaamheden aan een woning met het oog op de komst van een familielid van de kredietnemer tot en met de derde graad en van ten minste 60 jaar oud. Om in aanmerking te komen voor deze gezinslening moet aan andere voorwaarden worden voldaan :

 • U bent een Belgische inwoner,
 • De woning is gelegen in het Waalse Gewest,
 • U bent geen eigenaar of vruchtgebruiker van een ander huis,
 • Uw belastbaar inkomen ligt onder het plafond dat in de kredietregeling is vastgesteld,
 • Het volume en de marktwaarde van de woning liggen binnen de reglementaire grenzen,
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gezinswoning van de kredietnemer of in een nabijgelegen woning.

Bent u op zoek naar een nieuwe woning in ANTwerpen ? Ontdek al het vastgoedaanbod in deze provincie !

Hoe wordt de rente van een intergenerationele lening berekend ?

Bij de vaststelling van de rentevoet van een intergenerationele lening wordt rekening gehouden met verschillende elementen :

 • Uw belastbaar inkomen : om in aanmerking te komen voor de intergenerationele lening moet uw belastbaar inkomen maximaal 65.000 euro bedragen. Het in aanmerking genomen inkomen is dat van het voorlaatste jaar voorafgaand aan uw kredietaanvraag.
 • De looptijd van de lening : deze wordt bepaald aan de hand van uw persoonlijke en financiële situatie en mag nooit langer zijn dan 30 jaar.
 • Het aantal personen ten laste : kinderen voor wie u een uitkering ontvangt en die bij u wonen, kinderen die ten minste 90 dagen vóór uw kredietaanvraag zijn verwekt en familieleden tot en met de derde graad kunnen in aanmerking worden genomen.

Wat kost een intergenerationele lening?

Bij het afsluiten van een intergenerationele gezinslening moet rekening worden gehouden met een aantal aanverwante kosten :

 • 200 € taxatiekosten. Dit bedrag wordt aan u terugbetaald als er geen taxatie plaatsvindt,
 • 50 € administratiekosten in geval van een hypotheekbelofte of 100 € in geval van een hypothecaire inschrijving,
 • Notariskosten,
 • 0,2% van het geleende bedrag voor een solidariteitsbijdrage aan het Fonds voor Waalse Huisvesting.

Welke garanties moeten worden geboden ?

Om voor de intergenerationele lening in aanmerking te komen, moeten verschillende garanties aan het FLW worden voorgelegd :

 • Een levensverzekering met één premie en een openstaand saldo,
 • Een hypothecaire inschrijving op de woning of, indien de waarde van de woning minder dan 60.000 euro bedraagt, een hypothecaire belofte,
 • Opstalverzekering.

Indien nodig kan het Waals Woningfonds u vragen aanvullende bewijsstukken te verstrekken.