Hoe profiteren van de Waalse aankooppremie ?

Wilt u een openbare woning verwerven ? Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor financiële bijstand in Wallonië. In dit artikel leest u hoe u kunt profiteren van de Waalse aankooppremie. 

Hoe profiteren van de Waalse aankooppremie ?

Wat is de aankooppremie ? 

De aankooppremie van het Waals Gewest is een financiële steun die u, onder bepaalde voorwaarden, kan worden toegekend bij de aankoop van een woning van de openbare dienst. Om in aanmerking te komen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen : 

  • U bent een volwassene of een geëmancipeerde minderjarige,
  • U bent geen eigenaar of vruchtgebruiker van een woning en was dat de afgelopen 2 jaar ook niet (behalve voor een woning die niet verbeterbaar of onbewoonbaar is),
  • U heeft een laag inkomen met N-2 als peiljaar (voor een aanvraag in 2023 wordt rekening gehouden met uw inkomen over het jaar 2021),
  • De woning moet door een ambtenaar van de Dienst Wonen als geschikt voor bewoning worden erkend,
  • U heeft de woning ten minste 10 jaar privé als hoofdverblijf bewoond. 

Wat is het bedrag van de Waalse aankoopsubsidie ? 

De Waalse aankoopsubsidie bedraagt een vast bedrag van 745 euro. Bovendien gaat het gepaard met de afschaffing van de registratierechten. In Wallonië worden de registratierechten verlaagd van 12,5% van de waarde van het onroerend goed tot 0%. Deze premie kan ook worden gecombineerd met andere steun van het Waals Gewest, zoals het sociaal hypothecair krediet (Accesspack), de Chèque Habitat en het hypothecair krediet voor jongeren

Ben je op zoek naar een woning in Antwerpen ? Ontdek al het vastgoedaanbod te koop en te huur in deze provincie !

Hoe profiteren van de Waalse aankooppremie ? 

Als u koopsubsidie wilt aanvragen, moet u eerst de vereiste formulieren verkrijgen. Deze zijn verkrijgbaar bij de Dienst Huisvesting of online, op de website van het Waals Gewest

Zodra deze documenten zijn ingevuld, moeten zij worden toegezonden :

  • Aan de verkopende organisatie in het geval van een particuliere verkoop. Het is dan de verkoper die de formulieren invult en opstuurt naar de Dienst Wonen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het departement uw aanvraag ontvangen voordat de koopakte wordt ondertekend. De financiële steun wordt dan in mindering gebracht op de aankoopprijs.
  • Aan de Dienst Wonen in het geval van een openbare verkoop. In dat geval moet u zelf uw aanvraag indienen binnen 6 maanden na de eindveiling. De premie wordt u na de veiling toegezonden, mits uw dossier volledig is.