Woningkrediet voor grote gezinnen

Het verkrijgen van een hypothecaire lening kan soms moeilijk zijn voor grote gezinnen met een laag inkomen. Om deze uitsluiting te voorkomen, heeft het Waalse Woningfonds een hypothecaire lening tegen een voordelige rentevoet opgezet die speciaal voor hen bestemd is. Ontdek in dit artikel de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van woonkrediet voor grote gezinnen.

Woningkrediet voor grote gezinnen

Wat zijn de voorwaarden voor een woningkrediet voor grote gezinnen ?

Het woningkrediet voor grote gezinnen is een hypothecair krediet waarmee u kunt profiteren van een voordelig quotum en een voordelige rentevoet. Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • U bent een groot gezin (minimaal 3 personen ten laste),
  • U woont in België,
  • U bent geen eigenaar of vruchtgebruiker van een eigendom,
  • Het belastbaar inkomen van uw huishouden ligt onder de limiet voor de betaling van leningen.

Bovendien moeten de voorwaarden met betrekking tot de woning worden nageleefd :

  • Het pand moet voldoen aan de normen inzake veiligheid, gezondheid, installatie en waterdichtheid.
  • U en uw gezin wonen in het pand.

Goed om te weten : als de woning moet worden opgeknapt, kan een deel van het grote gezinskrediet worden gebruikt om dit te financieren.

Wat is de rente voor een woningkrediet voor grote gezinnen ?

De rente op een woningkrediet voor grote gezinnen varieert naargelang het inkomen en het aantal personen ten laste in het huishouden. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 65.000 euro + 5.000 euro per kind ten laste. Het in aanmerking genomen inkomen is dat van het voorlaatste jaar voorafgaand aan de kredietaanvraag. Voor een aanvraag die in 2023 wordt ingediend, zal dus het belastbaar inkomen van het jaar 2021 in aanmerking worden genomen. Wat het aantal afhankelijke personen betreft: hoe hoger het aantal, hoe gunstiger het kredietpercentage voor grote gezinnen.

Bent u op zoek naar uw toekomstige woning ? Ontdek al ons onroerend goed aanbod te koop in ANTwerpen !

Welke bedragen en voorwaarden zijn beschikbaar voor een woningkrediet voor grote gezinnen ?

Met de woningkrediet voor grote gezinnen van het Waalse Woningfonds kunt u tot 100% van de waarde van de woning lenen. Bovendien kan dit percentage hoger zijn als u over voldoende financiële draagkracht beschikt.

Toch zijn er grenzen aan de waarde van het onroerend goed dat u met deze lening kunt kopen. Het bedrag van deze limieten varieert naargelang de ligging van de woning en de samenstelling van uw huishouden. Als u bijvoorbeeld 3 personen ten laste hebt en de woning is gelegen in een normaal gebied, kan de maximumwaarde van de woning 275 000 euro bedragen. Als de woning in een hogedrukgebied ligt, kan de maximumwaarde van de woning voor een identiek huishouden 371 250 euro bedragen.

De looptijd van de lening is maximaal 30 jaar en wordt bepaald aan de hand van uw situatie. Merk op dat de lening moet worden terugbetaald voordat je 75 wordt.

Wat zijn de kosten en de te verstrekken garanties ?

Aan het Waalse Woningfonds moeten verschillende garanties worden voorgelegd om in aanmerking te komen voor de woningkrediet voor grote gezinnen :

  • Een levensverzekering,
  • Een opstalverzekering,
  • Een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed of, indien de waarde van het onroerend goed minder dan 60.000 euro bedraagt, een hypothecaire belofte.

Voor de daaraan verbonden kosten zijn, naast de verschuldigde rente, dossier- en deskundigenkosten verschuldigd, alsmede een solidariteitsbijdrage van 0,2% ten gunste van het Waalse Woningfonds.

Wilt u een woning van de openbare dienst kopen ? Ontdek hoe u kunt profiteren van de aankooppremie van het Waalse Gewest !